EZ Centrum
EZ centrum
   Vyhledávání:  
Nepřihlášený uživatel         Nákupní košík: 0,00 Kč

Obchodní podmínky

Vítejte v elektronickém obchodě ezcentrum.cz.

Obchodní podmínky ezcentrum.cz Vám poskytnou ucelené informace související s objednávkou v našem obchodě. Pokud nenajdete informaci, kterou hledáte, kontaktujte naše pracovníky na emailové adrese info@ezcentrum.cz.

Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním a nákupním řádem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká převzetím objednaného zboží kupujícím.

I. Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu EZ Centrum.cz (dále jen prodávající) je:

EZ Centrum s.r.o.
Fibichova 1141/2
779 00 Olomouc
IČ: 26880423
DIČ: CZ26880423
Tel: +420 725 315 040, +420 724 106 256
Email: info@ezcentrum.cz

Prodávající prohlašuje, že všechny informace uvedené na tomto serveru jsou pravdivé a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Tento nákupní řád platí pro objednávání zboží ze sortimentu internetového obchodu ezcentrum.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Prodávající potvrzuje uzavření kupní smlouvy formou elektronického potvrzení objednávky.

Prodávající dodá kupujícímu zboží na základě zaplacené zálohové faktury (nejedná-li se o dobírku, nebo osobní odběr), která je zákazníkovi zaslána zároveň s potvrzením objednávky.

III. Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího, které bylo vyplněno ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující místo jiné.

Za dodání zboží se považuje předání prvému dopravci k přepravě, popř. odeslání zboží (distribuce elektronicky) kupujícímu na emailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.

Prodávající dodá zboží do 7 dní od připsání ceny za zboží, včetně balného. Pokud prodávající zjistí, že není schopen kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě dodat, musí mu to neprodleně oznámit a sdělit mu také dobu, o kterou se standardní doba prodlužuje. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve stanovené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího vysvětlení odstoupit. To však neplatí, jsou-li splněny podmínky v bodě III. Odst.4.

Dodací lhůta stanovená v předchozím odstavci se netýká zboží, u něhož je výslovně uvedena dodací doba delší. O konkrétní dodací lhůtě u jednotlivého zboží je kupující informován v detailním popisu zboží na stránkách internetového obchodu.

Prodávající si vyhrazuje právo nedodat zboží, které se již přestalo vyrábět, nemá ho na skladě nebo se u něj výrazně zvýšila cena. O zvýšení ceny je prodávající povinen kupujícího bezodkladně informovat a domluvit se na dalším postupu odstoupení od smlouvy a vrácení peněz kupujícímu (v případě, že již došlo k zaplacení zálohové faktury), objednání jiného zboží a finanční dorovnání ceny.

Zboží je dodáváno prostřednictvím dopravce jako balík nebo elektronicky na adresu uvedenou v objednávce.

IV. Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná na základě výzvy k úhradě, resp. zálohové faktury, před dodáním zboží (nejedná-li se o platbu dobírkou, nebo osobní odběr).

K cenám výrobků není připočítáno poštovné a balné.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Cenu s DPH vidí zákazník ještě před dokončením objednávky.

Prodávající je povinen zaslat kupujícímu daňový doklad na vyžádání.

Při větším odběru může být kupujícímu poskytnuta sleva. Slevy mohou být též poskytovány při jednotlivých prodejních akcích. Tyto slevy budou viditelně zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

V. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji na ezcentrum.cz se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Společnost EZ Centrum s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.

EZ Centrum s.r.o. při své činnosti neposkytuje osobní informace o svých klientech třetí osobě, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích. Současně prohlašuje, že informace bude využívat výlučně pro svoji potřebu.

VI. Použití informací

Kontaktní údaje jsou používány k obchodním účelům, výhradně pro potřeby komunikace v obchodním styku. Ostatní informace z registrace jsou používány k tvorbě personalizovaného obsahu a služeb na stránce, ke správnému nastavení osobního uživatelského účtu uživatele a přizpůsobení služeb požadavkům a potřebám uživatelů.

EZ Centrum s.r.o. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku. Některé procesy systému ezcentrum.cz využívají automaticky při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů, zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu, oznámení o stavu realizace objednávky nebo o speciálních výhodách.

Prodejna
Úplná znění zákonů
Skripta
Seznam zdrav. výkonů

Naše služby
Pro univerzity
Pro vydavatelství

Informace
O nás
Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů
Jak nakupovat
Kontakty